Cjenovnik

Domaći Saobraćaj
Pozivi unutar mreže Europroneta (geografski i negeografski brojevi) 0,0150 KM/min
Pozivi unutar iste fiksne mrežne grupe BH Telecom- lokalni poziv*
*U periodu slabog saobraćaja (19h- 7h) cijena poziva iznosi 0,0225 KM/min
0,0300 KM/min
Pozivi u fiksnu mrežu između mrežnih grupa BH Telecom
-međugradski pozivi**
0,0320 KM/min
Pozivi u fiksne mreže ostalih operatera

-lokalni i međugradski pozivi***
**Prikazane cijene su za geografske i negeografske destinacije
***Prikazane cijene su za geografske i negeografske destinacije
0,0400 KM/min
Pozivi u mobilnu mrežu BH Telecoma 0,1700 KM/min
Pozivi u mobilnu mrežu Telekoma Srpske 0,2400 KM/min
Pozivi u mobilnu mrežu HT Eroneta 0,2400 KM/min

Međunarodni saobraćaj
Hrvatska Fiksna: 0,1500 KM/min Mobilna: 0,3600 KM/min
Srbija Fiksna: 0,1600 KM/min Mobilna: 0,4400 KM/min
Crna Gora Fiksna: 0,1800 KM/min Mobilna: 0,4400 KM/min
Slovenija Fiksna: 0,1500 KM/min Mobilna: 0,3400 KM/min
Makedonija Fiksna: 0,1800 KM/min Mobilna: 0,4600 KM/min
Njemačka Fiksna: 0,2200 KM/min Mobilna: 0,4200 KM/min
Austrija Fiksna: 0,2200 KM/min Mobilna: 0,4200 KM/min
Švicarska Fiksna: 0,2200 KM/min Mobilna: 0,5600 KM/min
Švedska Fiksna: 0,2200 KM/min Mobilna: 0,4200 KM/min
Turska Fiksna: 0,2200 KM/min Mobilna: 0,4200 KM/min
SAD Fiksna: 0,2200 KM/min Mobilna: 0,2200 KM/min
Australija Fiksna: 0,2200 KM/min Mobilna: 0,2200 KM/min
Francuska Fiksna: 0,2200 KM/min Mobilna: 0,4200 KM/min
Španija Fiksna: 0,2200 KM/min Mobilna: 0,4200 KM/min
Belgija Fiksna: 0,2200 KM/min Mobilna: 0,4600 KM/min

Mjesečna preplata samo 4,5 KM i mogućnost prenosa broja.
Ušteda do 30% u domaćem i 80% u internacionalnom saobraćaju.
Obračunska jedinica 1m a sav pregled potrošnje možete vršiti putem web-a uz mogućnost fiksiranja cijene.
Usluga dostupna svim korisnicima koji imaju kablovski priključak.
Ugovorni rok: 12 mjeseci.

Potrebna oprema: kablovski modem sa MTA izlazima.


Mediasky pruža usluge telefonije u saradnji sa Europronet Bosnia